Yeni Yıldızeli Hükümet Konağı’nın yapılacağı alanda bulunan Eski Devlet Hastanesi, Lojmanları ve Sağlık Ocağı Binasının yıkım işi K.H.G.B. ihale Yönetmeliği' nin 19. maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile ihale edilecektir. İhale ile ilgili dosya Yıldızeli K.H.G.B den temin edilecek olup;  25.05.2018 tarihi Cuma günü saat:16:00 'a kadar dosyanın teslim edilmesi gerekmektedir